Escombraries, residus i neteja

Baròmetre de la gestió de residus

Indicadors i evolució de la recollida de residus (% de reciclatge, costos, taxes, etc...)