Valoració de serveis

Gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades

Valoracions

Respostes al qüestionari sobre l'ordenaça de civisme.

Veure l'informe