Pla de govern

Projectes i els compromisos a realitzar al llarg de l’actual mandat:

Pla de govern

El Pla de Govern del Palau d’Anglesola 2019-2023 recull els projectes i els compromisos a realitzar al llarg de l’actual mandat. Neix fruit de la il·lusió i del canvi, conscients que després de 40 anys d’ajuntaments democràtics, aquesta etapa que vivim és nova al nostre municipi. Volem un Ajuntament de tothom al servei de tothom, i les accions que recollim s’emmarquen en aquesta premissa.

Veure el pla de govern