Resolucions judicials

Som transparents amb els aspectes judicials:

Resolucions judicials


Any 2021Any 2020

  • L'Ajuntament no va tenir cap resolució judicial ferma