Escombraries, residus i neteja

Calendari d'escombraries

Calendari 2022 de recollida selectiva al Palau d'Anglesola.
Deixalleria mòbil, recollida de voluminosos a domicili (s'ha d'avisar a l'ajuntament amb dos dies abans d'antelació com a mínim), neteja viària i neteja del polígon.