Plens i juntes de govern

Composició del Ple


Sr.  Francesc Balcells i Teixidó (Ara el Palau)


Sra. Maite  Teixidó i Jovells (Ara el Palau)


Sr.  Xavier Costa i Monyarc (Ara el Palau)


Sr. Jordi Martínez  i Atero (Ara el Palau)


Sra. Carme Tàpies i Llobera (AUP-FIC)


Sr.  Joan Ramon Valls i Llobera (AUP-FIC)


Sr.  Montserrat Meseguer i Muñoz (Junts per Catalunya)


Sr.  Ramon Farnell i Barqué (Junts per Catalunya)


Sra. Irene Ruestes i Guillem (Junts per Catalunya)


Sr. Joan Baptista Pou i López (Junts per Catalunya)


Sra. Èrica Poblete i Donés (Junts per Catalunya)