Carta de serveis

Intro de carta de serveis:

Carta de serveis

- Atenció al ciutadà, tant presencialment a les oficines com via telèfon, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.


-Registre d’entrades de documents, sol·licituds, factures i altres.


- Sol·licituds de llicències d’obres i d’activitats.


-Servei d’altes i modificacions del padró d’habitants. Es faciliten les dades estadístiques, les dels processos electorals i els estudis de diagnosi demogràfic.


-Servei de recaptació municipal, actualment oferint 3 sistemes:

  • La domiciliació bancària de rebuts
  • L’emissió de cartes de pagament per tal que l’usuari pugui fer efectius els rebuts directament des del seu banc.     
  • El pagament en efectiu directament a les oficines municipals.


- Servei de Registre Civil (inscripcions i expedició de partides relacionades amb els naixements, matrimonis, defuncions i altres)


- Servei i assistència en temes relacionats amb els Jutjats de Lleida.


- Servei d’assistència social, els 4 primers dilluns de cada més, per tal de poder ser atesos per l’assistenta, cal sol·licitar hora a les oficines municipals.


- Servei d’assessorament i tràmit de documentació davant la Gerència Territorial del Cadastre.


-Serveis de xarxes socials:


-Servei de megafonia. Es fan pregons diàriament, i alhora es graben en el telèfon i el pengen a l'ebando. Per accedir al pregons mitjançant el telèfon cal trucar al núm. de l’Ajuntament 973601314 i premé l’opció d’escoltar el pregons.


- Mensualment es publica el programa que inclou els actes de totes les entitats.


- S’impulsen processos de participació ciutadana, mitjançant associacions, grups de treball i per les xarxes socials.


- Servei de lloguer del pavelló poliesportiu, per a esdeveniments particulars.


- Servei de préstec (sota fiança d’un 1 euro per peça) de taules i cadires per a esdeveniments particulars.


- Servei de consulta i préstec de llibres, novel·les, revistes i audiovisuals a la biblioteca municipal, tant de fons propis com de la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.


- Serveis d’us dels equips informàtics de la Biblioteca i també de la xarxa wifi.


- Servei de gestió i manteniment de les piscines municipals.


- Servei de manteniment del cementiri municipal, així com també la gestió de qualsevol tràmit relacionat amb els difunts.


-Servei de control sanitari de la xarxa d’aigua viaria, mitjançant diverses analítiques durant l’any.


- Servei de registre dels animals de companyia i també dels animals considerats potencialment perillosos.


- Servei de manteniment de parcs i jardins públics.


- Servei de neteja viaria dels carrers del poble, i de la recollida selectiva de brossa, contractat amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.


- Servei de centre de dia i residència gestionat per l’Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, per tal de donar resposta a les necessitats de la gent gran.


- L’Ajuntament disposa d’una borsa de treball a disposició de tots els interessats.