Agenda d'activitats

29-09-22 a 29-09-22

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.