Agenda d'activitats

23-12-21 a 23-12-21

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.