Agenda d'activitats

08-04-20 a 08-04-20

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

Primer Ple telemàtic al Palau d'Anglesola per complir el confinament actual. A les 20:00 hores mitjançant videoconferència, sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació actes anteriors

2. Expedient 141/2020. Donar compte del Decret 17/2020 d'adhesió al manifest dels ens locals arran de la crisi del coronavirus

3. Expedient 152/2020. Donar compte del Decret 24/2020 de les mesures a adoptar arran de la Covid-19

4. Expedient 161/2020. Donar compte del Decret 24/2020 suggerència ús mascaretes a la via pública

5. Expedient 128/2020. Donar compte modificació de crèdit 1/2020. Incorporació de romanents

6. Expedient 129/2020. Decrets Alcaldia

7. Expedient 138/2020. Ratificació Decret 15/2020 en relació a les mesures reactivació econòmica arran del coronavirus

8. Expedient 148/2020. Modificació de Crèdit 2/2020

9. Expedient 145/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost

10. Expedient 163/2020. Execució pressupost 4t trimestre/19

11. Expedient 165/2020. PMP 4T 2019

12. Expedient 166/2020. Informe morositat 4T 2019

13. Expedient 140/2020. Aprovació inicial del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament per a l'ampliació escola

14. Expedient 151/2020. Aprovació inicial Conveni protectores d'animals

15. Expedient 100/2020. Conveni adhesió projecte Educació 360

16. Expedient 167/2020. Aprovació inicial del Duprocim

17. Expedient 127/2020. Aprovació inicial model de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

18. Expedient 105/2020. Festes locals 2021

19. Expedient 99/2020. Supressió registre municipal parelles de fet


El Palau no s'atura i tampoc l'ajuntament, ja pensant en més enllà de l'estat excepcional que estem vivint.

Convocatòria