Actualitat online

Reparació dels sots dels camins asfaltats del municipi

S'arreglaran els sots dels camins en més mal estat del terme municipal del Palau d'Anglesola. La inversió total és d'11.000 euros. Una actuació important i demanada a la nostra vila.

Alguns dels quals amb un trànsit important, com el que connecta el camí de Bellvís amb la rotonda de la carretera LV-3321 direcció a l'autovia i a Fondarella.