Actualitat online

S'instal·la el reg de les 22 alzines noves del parc de Sant Roc

Instal·lació, amb voluntariat, del sistema de reg per poder mantenir verdes les 22 alzines noves del parc de Sant Roc del Palau d'Anglesola. Gràcies!

Aquests arbres els van plantar recentment les nenes i els nens de l'escola Arnau Berenguer. Com es pot observar s'està adequant el parc perquè sigui més verd.