Actualitat online

Avancem cap a la comunitat energètica del Palau d'Anglesola

El passat dimecres va tenir lloc la primera passa cap a la formació d'una comunitat energètica al Palau d'Anglesola. Amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 i d'avançar cap a una vila neta i eficient, l'Ajuntament ha anat liderant diferents mesures com l'adquisició d'un camionet elèctric per la brigada municipal o la implantació dels contenidors intel·ligents. Altres mesures es veuran aquest 2021 com el canvi de tot l'enllumenat del municipi a tecnologia LED o la plantació de 211 arbres a la banqueta de la Tercera Sèquia del Canal d'Urgell.
El passat dimecres, però, es va presentar una passa més: la producció d'energia verda, de proximitat des dels equipaments municipals, amb la possibilitat de facilitar l'autoconsum col·lectiu. Va presentar el projecte el Santi Martínez, pallarès expert en política energètica i fundador de KM 0 Energy. Una primera trobada de sensibilització, de resoldre dubtes i de fer petites passes que permetin estalviar energia, emissions de gasos d'efectes hivernacle i també estalviar recursos econòmics.Més informació: Víctor Costa, 675 78 90 07, assessor cap a la transició energètica del Palau d'Anglesola.Presentació en pdf