Plens i juntes de govern

Composició de la Junta de Govern


Sr. Francesc Balcells i Teixidó


Sra. Maite Teixidó i Jovells


Sra. Carme Tàpies i Llobera


Sr. Joan Ramon Valls i Llobera


Sr. Jordi Martínez Atero (Sense dret a vot)


Sr. Xavier Costa Monyarc (Sense dret a vot)