Plens i juntes de govern

Calendari anual dels Plens

Calendari anual dels Plens

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament:

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral.

El dia de celebració serà, preferentment:

  • darrer dijous de març, 31/03/2022
  • darrer dijous de juny, 30/06/2022
  • darrer dijous de setembre, 29/09/2022
  • darrer dijous de desembre, 29/12/2022


Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, els dies hàbils anteriors o posteriors.

L'hora de celebració serà, preferentment, a les 20:00 hores.

L’hora d’acabament serà com a màxim, a les 24 hores del mateix dia.