Agenda d'activitats

25-06-20 a 25-06-20

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntamentsessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.


Ordre del dia