Agenda d'activitats

22-12-22 a 22-12-22

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.