Agenda d'activitats

28-07-22 a 28-07-22

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió online extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.

 


ORDRE DEL DIA

  1. Expedient 167/2022. Contractacions. Licitació obra escola
  2. Expedient 212/2021. Aprovació modificat contracte i aprovació inicial projecte " “Modificat 1a fase projecte refós d’urbanització dels carrers Domènec Cardenal, la Sínia, Sant Blai, Ausiàs March, Màrius Torres fins a Joan Oro”
  3. Expedient 114/2022. Compte General 2021