Agenda d'activitats

27-10-22 a 27-10-22

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 13:00 hores sessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.