Agenda d'activitats

25-11-21 a 25-11-21

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.