Agenda d'activitats

10-11-22 a 10-11-22

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.

Convocatòria de sessió del Ple