Agenda d'activitats

30-08-19 a 30-08-19

Partits solteres i solters vs. casades i casats

Partits casades i casats vs. solteres i solters de la Festa Major

Divendres, 30 d'agost, a les 19:00 hores, al camp municipal del Palau d'Anglesola

Si vols formar part d'un equip! Inscriu-te a les piscines, a les oficines de l'ajuntament o a ajuntament@elpalaudanglesola.com