Agenda d'activitats

02-02-18 a 28-02-18

Actes programats pel mes de Febrer de 2018

DIVENDRES 2, 3 i DIUMENGE 4

Festa major d’hivern de Sant Blai

Enllaç informatiu: http://www.elpalaudanglesola.com/agenda/festa-major-sant-blai.html

DIUMENGE, DIA 4

A les 10h., al costat de les piscines, Tirada de bitlles entre els clubs El Palau d’Anglesola i Preixana.


DISSABTE, DIA 10

Celebrem el carnaval al Palau d’Anglesola (programa a part)


DIMARTS, DIA 20


A les 20:45h, al local de la penya, partit de “Champions” entre CHELSEA i F.C. BARCELONA. A les 20:15h i a la mitja part hi haurà sopar gratuït per a tots els socis.
-MENÚ: a escollir entre “callos amb fesols” o “entrepà de pernil”, acompanyat de vi.


DIUMENGE, DIA 25

“CALÇOTADA”

La Penya Barcelonista del Palau organitza una CALÇOTADA.

  • Lloc: local de la Penya
  • Hora: a les 14h. (nens) i a les 14:30h. (adults).

Menú adult: “Calçotada” o “plat d’entremès” (caldrà dir-ho a la inscripció) + “caragols a la gormanta amb llonganissa” + Sant Honoré + Aigua, vi, coca-cola, taronjada, cava, cafè i licors.
Menú infantil: Pica-pica (patates, olives, xoriço i “ganxitos”) + fideuà + natilla. Aigua, coca-cola i taronjada.

PREUS.- Menú adult: 16,5 € i Menú infantil: 7,5 €
Després de dinar es faran 2 bingos.


INSCRIPCIONS.- es poden comprar els tiquets al local de la Penya els dies de partit, als llocs habituals o trucant al Josep M. Crespo (639813967) fins el dimecres 21 de febrer o fins omplir les places. Les places són limitades!!!!!


NOTA: El dia 4 de març se celebrarà la “Festa de les cassoles”. El programa sortirà més endavant.


*******                     *******************************************************************************


 

L’AJUNTAMENT INFORMA (Febrer 2018)


Adjudicades les obres per a condicionar tres carrers i l’Avinguda Pau Casals

L’Ajuntament ha adjudicat les obres de condicionament dels carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes i l’Avinguda Pau Casals.

El passat mes de novembre, l’equip de govern de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte titulat “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes, i millora de la mobilitat de l’Avinguda Pau Casals. Fase II”, mitjançant procediment obert amb tramitació urgent, per un import de licitació de 50.108 €, IVA inclòs.

Al concurs s’hi van presentar, dintre del termini fixat de licitació pública, quatre empreses del sector de la construcció.

Un cop efectuats tots els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ha adjudicat el contracte d’obres a l’empresa M. i J. GRUAS SA per un import de 42.056 €, IVA inclòs, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.

La Junta de Govern ha assignat la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

L’obra gaudirà d’una subvenció del 95 % de la inversió, atorgada per la Diputació de Lleida dins del Pla d’Inversions financerament sostenibles.

Les obres consistiran en l’arranjament del paviment als carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i Cervantes, ja que l’existent està deteriorat a causa de l’ús i per la seva antiguitat. A l’Avinguda Pau Casals es millorarà la mobilitat de la zona propera a l’Escola Arnau Berenguer, per tal de reduir la velocitat dels vehicles, ja que és un punt conflictiu de pas d’alumnes que han de travessar l’Avinguda Pau Casals per anar a l’escola de l’Avinguda Sant Roc.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins la millora de la mobilitat i la seguretat viària, que són uns dels principals objectius que s’ha fixat l’equip de govern de l’Ajuntament, atès l’elevat nombre de vehicles que transiten actualment pel casc urbà.


Informa l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.