Actualitat online

Tractament per minvar els efectes del pol·len

En temps de màxima pol·linització dels plataners s'ha realitzat un tractament als arbres de l'av. Sant Roc i av. de la Pau. La intervenció, amb producte autoritzat per la via pública, vol minvar els efectes del pol·len sobretot en les persones al·lèrgiques.