Actualitat online

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA

L’ACTIVITAT TITULADA “PROMOCIÓ POLÍTIQUES IGUALTAT”, ANY 2021, HA ESTAT SUBVENCIONADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA