Actualitat online

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida ha concedit una subvenció de 69.116,32€ per a l’execució de l’obra titulada “Projecte de renovació de l'enllumenat públic de Palau d'Anglesola”  per a aquest any 2021, emmarcada en el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021.

Podeu consultar l’aprovació definitiva de l’esmentat Pla en el següent enllaç:

https://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/plans-de-cooperacio-i-concertacio/pla-especial-de-cooperacio-municipal-per-a-der-front-a-les-despeses-corrents-dels-ajuntaments-i-les-entitats-municipals-descentralitzades-del-territori-de-lleida-per-lexercici-2021/