Actualitat online

SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE CULTURA PER A LA BIBLIOTECA - 1a CONVOCATÒRIA

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 1.500 € per aquest any 2021, per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca Josep Pont i Gol.

   

 

Generalitat de Catalunya

Dep. de Cultura