Actualitat online

Signatura del conveni per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Escola Arnau Berenguer

Avui, dia 24 de juliol de 2020 a les 9:30 h i a les oficines de l’Ajuntament, s’han reunit l’Hble.  Sr. Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació, amb l’ Il·lm. Sr. Francesc Balcells Teixidó, alcalde del Palau d’Anglesola, per signar el “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Arnau Berenguer d’1 línia d’aquest municipi”.

Veure l'àlbum de fotos


Conveni en pdf