Actualitat online

Possibles estafes

A varis municipis s'han detectat casos de persones que truquen a la porta o per telèfon oferint serveis socials o de revisions de gas, d'aigua, de llum... sense haver-los requerit. No feu cas d'aquestes trucades ni faciliteu l'accés al domicili. I sobretot no oferiu cap dada personal. En cas de dubte contacteu amb l'Ajuntament.

Cada persona voluntària del Palau d'Anglesola té un certificat i porta una credencial.