Actualitat online

Nou horari de la Biblioteca

El nou horari de la Biblioteca Pública Josep Pont i Gol del Palau d'Anglesola és de dilluns a divendres, de 18:00 a 21:00 hores.