Actualitat online

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola rep un fons FEDER per a la renovació de l'enllumenat públic

L'actuació queda emmarcada dins del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, en concret la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.

La Resolució de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia) preveu el finançament del 50% de l'import de l'actuació, essent 347.361,75.-€ de la totalitat del projecte: 694.723,50.-€.