Actualitat online

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

Versió 16/04/2020 15h. Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau


CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya

cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat

Veure