Actualitat online

Escollim escut i bandera

El divendres 1 d'octubre la ciutadania del Palau d'Anglesola estava convocada a escollir si volia un escut oficial i una bandera. Es van apropar a l'urna 140 veïns i veïnes, que van votar majoritàriament (123 vots) per dotar al municipi d'un escut validat per la normativa heràldica de Catalunya. 15 votants van optar pel no i també es va comptabilitzar 1 vot en blanc i 1 de nul.
Pel que fa a la bandera hi havia dos models per escollir, i va guanyar l'opció que presentava el palau i la creu hospitalera més gran, amb 117 vots.

La Generalitat de Catalunya i l'IEC són els organismes competents de dissenyar els emblemes, d'acord amb la normativa de l'heràldica (escuts) i la vexil·lologia (banderes) i la Llei de símbols locals de Catalunya (139/2007). Encarna Ariza, heraldista oficial, a petició del Ple Municipal va crear l'escut a partir d'una proposta del 1984, realitzada per Armand de Fluvià, i va incorporar detalls proposats pels historiadors palauanglesolins.

Què representa? Un palau, en al·lusió al nom del poble, l'escut dels senyors d'Anglesola (faixes viperades negres sobre un cap d'or), en record dels repobladors de la vila al segle XI; i
la creu de Malta, de l'orde dels cavallers hospitalers, que van romandre 5 segles al municipi.

La forma: Tots els escuts catalans oficials tenen la forma de rajola quadrada que es recolza en un vèrtex, al capdamunt de la qual hi ha una corona que defineix el municipi: poble, vila, ciutat, baronia... En el cas del Palau d'Anglesola té dibuixades 5 torres, que reconeix el municipi com a "vila", denominació que trobem escrita als capbreus antics.

La votació es va convocar d'acord amb la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana. Hi podien participar les persones empadronades majors de 16 anys. La Comissió de Control ha estat formada pels historiadors locals que han acompanyat el procés: Albert Velasco, Joan Yeguas, Marcel Sobany, Francesc Balcells i Sebastià Garralon. En el següent Ple Municipal caldrà validar els resultats de la Consulta Popular i a partir d'aquí iniciar una campanya de difusió i pedagogia per tal que l'emblema vagi formant part de la fesomia simbòlica del Palau d'Anglesola.


Veure l'àlbum de fotos