Actualitat online

Es limiten les cremes de rostolls entre la sortida del Sol i les 12 del migdia

Com a conseqüència de l’empitjorament de l’estat de la vegetació per la manca de precipitacions dels últims mesos amb el conseqüent increment de perill d'incendis forestals, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestal ha decidit incrementar les mesures preventives de les comunicacions de crema de restes vegetals limitant l'horari de les mateixes  entre la sortida del Sol i fins a les 12.00 hores.

Aquesta mesura es mantindrà fins que no millorin les condicions de la vegetació per l'arribada de precipitacions.

Si us plau, fem cas de totes les advertències, prohibicions i limitacions per part dels òrgans competents de Catalunya.