Actualitat online

El Palau d’Anglesola no incrementarà els valors cadastrals urbans

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola no sol·licitarà l’increment dels valors cadastrals dels immobles urbans tal com proposa del Ministerio de Hacienda del Govern Central. L’equip de govern de l’Ajuntament ha acordat no acollir-se a aquest increment del 8 per cent, ja que considera que els valors cadastrals urbans ja es troben actualitzats arrel de les inspeccions i regularitzacions que s’han efectuat des de la Gerència Territorial del Cadastre en els darrers anys. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que El Ministerio de Hacienda y Función Pública, mitjançant la Gerència Territorial del Cadastre, ha enviat una carta a tots els ajuntaments en la que els proposa la possibilitat d’actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans del municipi mitjançant l’aplicació dels coeficients cadastrals d’actualització per a l’exercici 2018 i posteriors. “En concret, el coeficient per a l’exercici 2018 que la Direcció General del Cadastre proposarà incorporar als Pressupostos Generals de l’Estat suposaria un increment del 8% en els valors cadastrals urbans”, apunta l’alcaldessa. 

Segons Meseguer, l’increment en els valors cadastrals, si s’apliqués, suposaria un increment en l’impost de béns immobles urbans, també anomenat “contribució” o IBI. “El consistori considera que és necessari continuar amb la congelació dels impostos ja que les finances municipals es troben sanejades i el pressupost equilibrat. Aquesta situació d’estabilitat financera ha estat possible gràcies a la contenció de la despesa practicada pel consistori des de fa anys”, descriu l’alcaldessa. 

La contribució urbana del Palau d’Anglesola és de les més baixes de la comarca ja que, a més de no acollir-se a l’opció d’actualitzar els valors cadastrals que ofereix el Ministerio de Hacienda, el consistori manté el tipus impositiu del 0,5% que contempla l’ordenança municipal, i que és inferior al de la majoria de municipis.