Actualitat online

El Palau d’Anglesola consolida la implantació de la telelectura en el consum d’aigua

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola segueix apostant per la implantació del sistema de telelectura en el consum d’aigua de la xarxa d’abastament municipal. En aquest sentit, el consistori ha adquirit recentment una partida de 125 comptadors que s’afegiran als 305 comptadors que ja hi ha instal·lats amb aquest sistema al municipi. 

El sistema consisteix en instal·lar un comptador dotat d’un mòdul emissor que envia les lectures a una antena receptora situada en un punt central del casc urbà. L’emissió de lectures es fa per mitjà d’ones de ràdio, per la qual cosa no suposa cap tipus d’afectació per als usuaris. Aquest sistema aporta nombrosos beneficis entre els quals cal destacar la freqüència de lectures, que s’efectuen diàriament, sense necessitat de passar a llegir els comptadors per cada domicili. Els usuaris tenen accés continu a les seves dades de consum mitjançant Internet, amb la qual cosa poden detectar consums anòmals i fuites que en el cas de la lectura manual normalment no es detecten fins al cap d’unes setmanes o fins i tot mesos. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que en el cas del Palau, hi ha dos antenes receptores en edificis municipals, que reben els senyals dels comptadors que hi ha als domicilis. “La telelectura és una solució que s’està utilitzant cada cop més en els municipis que volen millorar l’ús dels recursos i guanyar en eficiència i servei al consumidor. Amb la implantació d’aquest sistema l’Ajuntament ha guanyat en capacitat de gestió de dades i també pot detectar fuites i avaries, fet que suposa un estalvi en aigua potable” apunta l’alcaldessa.

Meseguer descriu que des de que es va realitzar una prova pilot ara fa uns dos anys amb un resultat satisfactori, l’Ajuntament ha anat substituint de forma progressiva els comptadors antics, començant pels que es trobaven a l’interior dels domicilis i que feien més feixuga la feina de recollida de lectures. “Aquest canvi no ha suposat cap cost pels usuaris, ja que els nous comptadors romanen propietat de l’Ajuntament. Abans de l’estiu ja hi haurà un total de 430 comptadors de telelectura instal·lats, i que suposaran aproximadament la meitat dels que hi ha al municipi”, diu Meseguer. 

La inversió realitzada per l’Ajuntament fins ara, incloent els comptadors i les antenes receptores, és de 42.000 euros.