Actualitat online

Diploma SEM 2020

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola rep el diploma SEM 2020 pel reconeixement a la participació a la campanya de la Setmana Europea de la Mobilitat.

És una campanya de conscienciació dirigida a sensibilitzar, tant als responsables polítics com als ciutadans, sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe i els beneficis de l'ús d'altres mètodes de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta, caminant, el cotxe compartit, etc.


Diploma