Actualitat online

Sortida a l'exterior per fer activitat física

A partir del dissabte 2 de maig de 2020 podrem sortir a fer activitat física. Amb normes mentre no es canviï:

  • Aquest normes s'apliquen a les persones a partir de 14 anys.
  • Podem realitzar qualsevol esport individual i passejar, un cop al dia, de 6 a 23h (en municipis de menys de 5.000 habitants).
  • Sempre s'ha d'anar sol i guardar la distància de 2 metres amb les altres persones (excepte en les passejades).
  • S'ha de portar mascareta sempre que sigui possible.
  • Està prohibit utilitzar instal·lacions esportives i qualsevol equipament esportiu instal·lat en espais públics.
  • En les passejades podem anar dues persones a partir de 14 anys i que convisquem juntes.
  • En el cas de les passejades podem anar a un màxim d'un quilòmetre de distància del nostre domicili. En la resta d'activitat física podem anar per tot el municipi.
  • Està prohibit anar amb vehicle o transport públic a fer activitat física.
  • No podran fer aquestes sortides les persones presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària.
  • Es recomana no realitzar cap activitat amb risc associat.

Per evitar contagis apliquem el sentit comú i siguem responsables: seguim sempre les normes, si veiem molta gent al carrer sortim en un altre moment i practiquem l'activitat física moderadament i en consonància amb el nostre estat de salut i de forma.

Els nens i nenes fins a 13 anys també poden sortir de casa, però amb unes altres normes i recomanacions

Farem salut només si fem esport moderat i seguim sempre les normes i recomanacions!

Veure el BOE

Informació del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya


FAQ's