Actualitat online

Desbrossament de l'herba de la banqueta

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell desbrossa l'herba de la banqueta de la 3a sèquia principal, al seu pas pel nucli urbà del Palau d'Anglesola.