Actualitat online

Sortida dels nens i nenes durant l'estat d'alarma del coronavirus

Aprovat el BOE 4665 del dissabte 25 d'abril de 2020: "Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19."

A partir de les 9h del diumenge 26 d'abril de 2020 els nens i nenes fins a 13 anys poden sortir al carrer. Amb les següents restriccions:

  • Només poden sortir un cop al dia entre les 9:00 i les 21:00 hores. El passeig ha de ser d'una hora com a màxim.
  • S'ha d'anar un sol adult responsable amb un màxim de 3 nens o nenes. L'adult acompanyant ha de ser un progenitor o tutor legal o un adult que convisqui al mateix domicili que el/s menor/s i que dugui una autorització dels progenitors o tutors legals. Si us plau, evitem que l'adult responsable sigui una persona que estigui dins de la població de risc.
  • Fer complir les restriccions és responsabilitat de l'adult acompanyant.
  • Només podem anar a una distància màxima d'un quilòmetre del domicili del menor o menors.
  • S'ha de respectar la distància de seguretat de 2 metres amb les altres persones externes del grup.
  • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'1 km del domicili.
  • Queda prohibit accedir a espais recreatius infantils a l'espai lliure i a instal·lacions esportives.
  • No podran fer aquestes sortides els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarentena domiciliària.


Els menors de 14 a 17 anys tenen les mateixes restriccions que els adults (han d'anar sols, només poden fer les activitats permeses, etc.)

Si us plau, siguem responsables i apliquem el sentit comú. Que els menors puguin sortir de casa no significa que puguin fer el que vulguin. Fem sempre cas de les restriccions especials.

Sou unes campiones i campions en el confinament! Ens en sortirem! Gràcies!


Llegir BOE en pdf

Veure FAQ's