Pregons

Dilluns 16 de juliol

Qui hagi trobat un mòbil per les afores del Palau si el vol tornar se li gratificarà.

Aquest dissabte 21 a partir de les 22 hores i a la pista descoberta, hi haurà sopar del CF Palau, bingo i concert amb Llum d'Oli. Podeu adquirir els tiquets del sopar als establiments col·laboradors fins aquest dimecres 18 de juliol.

Dimecres 11 de juliol

Atenció,

Qui estigui interessat en fer una sortida de 4 dies al Regne de Navarra el dia 8 de setembre que vagi a demanar informació a .Bloc