Composició del consistori

Un gran equip vetlla pel funcionament d’El Palau d’Anglesola

Composició del consistori

Grup Municipal de CiU

Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz

Alcaldessa

Regidora de Cultura

Sr. Ramon Farnell i Barqué

Tinent d'alcalde

Regidoria de Governació

Regidoria d'Obres i Serveis

Sr. Carles Esquerda i Serrano

Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient

Regidoria d'Economia i Hisenda

Sr. Jaume Timoneda i Nabau

Regidoria d'Ensenyament

Regidoria de Festes

Regidoria d'Indústria, Comerç i Turisme

Sr. Joan Baptista Pou i López

Regidoria d'Esports

Regidoria de Joventut

Sra. Irene Ruestes i Guillem

Regidoria de Benestar Social i Familia

Regidoria de Sanitat

Agrupació Units per Palau - Federació Independents per Catalunya (AUP-FiC)

Sra. Carme Tàpies i Llobera

Regidora

Sr. Joan Ramon Valls i Llobera

Regidor

Sra. M. Montserrat Sobany i Espinet

Regidora

Sr. Ramon Espinet i Albareda

Regidor

Sra. Inmaculada Guàrdia i Pou

Regidora