Composició del consistori

Un gran equip vetlla pel funcionament d’El Palau d’Anglesola

Composició del consistori

Grup municipal Ara el Palau

Sr. Francesc Balcells i Teixidó

Alcalde

Regidor de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana

Regidor de Festes i Joventut

Sra. Maite Teixidó i Jovells , 2a Tinent d'alcalde

Regidora de Benestar Social i Família

Regidora de Cultura i Teixit Associatiu

Sr. Xavier Costa i Monyarc, 3r Tinent d'alcalde

Regidor d’Indústria, Comerç, Sostenibilitat i Turisme

Regidor d'Esports

Sr. Jordi Martinez i Atero

Regidor d’Educació

Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies

Grup municipal Agrupació Units per Palau

Sra. Carme Tàpies i Llobera, 1a Tinent d'alcalde

Regidora d'Economia, Hisenda i Transparència

Regidora d'Obres, de Serveis i Medi Ambient

Sr. Joan Ramon Valls i Llobera

Regidor d'Agricultura i Mobilitat

Regidor de Salut

Grup municipal Junts per Catalunya

Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz

Regidora

Sr. Ramon Farnell i Barqué

Regidor

Sra. Èrica Poblete i Donés

Regidor

Sra. Irene Ruestes i Guillem

Regidora

Sr. Joan Baptista Pou i López

Regidor