Civisme a Palau

Crear l'Ordenança de Convivència i Civisme és cosa de tothom, fem-la plegats, participa!

Actualment el Palau d'Anglesola no té ordenança de civisme. És imprescindible disposar d'una normativa per millorar i potenciar la convivència, i que a l'hora donai resposta a comportaments incívics que es duguin a terme en l'espai públic.

Algunes normes de conducta que regula l'ordenança de civisme

Envia la teva proposta

Per a què volem crear l'ordenança de civisme?

L'Ordenança per la Convivència i el Civisme del Palau d'Anglesola és una normativa, creada per la ciutadania, que pretén preservar l'espai públic com un lloc de convivència, de trobament i d'esbarjo, amb total respecte als drets de l’altri.

Participa en el procés de millora del civisme i tindràs aquesta samarreta de regal*
*Per aconseguir la samarreta cal participar, com a mínim, en 3 de les activitats previstes. Durant les activitats, l'organització recollirà les dades dels participants que vulguin optar a l'obsequi:

Calendari d'activitats de l'Ordenança de Convivència i Civisme