Calendari contribuent

T'informem de les dates per als ingressos al municipi

Calendari del contribuent

Cobraments municipals

                    

Calendari del contribuent 2020 (modificat)


                                                                                  període inicial           període final


Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM)............. 01/03 a 30/04           01/03 al 30/05

ESCOMBRARIES, primer termini.......................... 01/04 a 31/05           01/04 al 30/06

IBI URBANA, primer termini................................. 01/05 a 30/06           01/05 al 30/07

AIGUA, primer termini............................................ 01/06 a 31/07           01/06 al 31/08

TAXES I PREUS PÚBLICS................................... 01/07 a 31/08

IBI RÚSTICA i BICES........................................... 01/08 a 30/09

ESCOMBRARIES, segon termini........................... 01/09 a 31/10

IBI URBANA, segon termini.................................. 01/10 a 30/11

IAE........................................................................... 01/10 a 30/11

AIGUA, segon termini............................................. 15/10 a 15/12