Calendari contribuent

T'informem de les dates per als ingressos al municipi

Calendari del contribuent

Cobraments municipals

                       IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA................01/03 a 30/04


ESCOMBRARIES, primer termini......................................01/04 a 31/05


IBI URBANA, primer termini............................................. 01/05 a 30/06


AIGUA, primer termini........................................................ 01/06 a 31/07


TAXES I PREUS PÚBLICS.............................................. 01/07 a 31/08


IBI RÚSTICA i BICES.......................................................01/08 a 30/09


ESCOMBRARIES, segon termini.......................................01/09 a 31/10


IBI URBANA, segon termini............................................... 01/10 a 30/11


IAE....................................................................................... 01/10 a 30/11


AIGUA, segon termini......................................................... 15/10 a 15/12