Agenda d'activitats

23-12-20 a 23-12-20

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola. Destaquen les ordenances de civisme i de tinença responsable d'animals

El podrem seguir en directe al YouTube de l'Ajuntament. Degut a la situació actual serà un ple virtual.ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acte de la sessió anterior
 2. Expedient 461/2020. Ordenances 2021: ordenança de civisme i convivència (45) i ordenança tinença responsable i protecció animal
 3. Expedient 452/2020. Calendari del contribuent 2021
 4. Expedient 463/2020. Pla Anual Normatiu 2021
 5. Expedient 464/2020. Pla estratègic subvencions 2021-2022
 6. Expedient 408/2020. Proposta Adhesió a la Conferència d'Alcaldes de la Pau (Mayors for Peace)
 7. Expedient 422/2020. Moció per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur i cobrament dels ERTO
 8. Expedient 407/2020. Moció rebuig invasió de competències que suposa la Llei espanyola de Bombers
 9. Expedient 406/2020. Moció de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats
 10. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 77 al 111 de 2020
 11. Informe de Morositat 3r T 2020
 12. Informe PMP 3r T 2020
 13. Informe Execució Pressupost 3r T 2020

Precs i preguntes


Convocatòria