Agenda d'activitats

30-10-19 a 30-10-19

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntamentsessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.

Serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.


ORDRE DEL DIA

  1. Presa de possessió regidora
  2. Aprovació inicial modificació crèdit 3/2019
  3. Aprovació inicial pressupost 2020
  4. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals per a l'any 2020
  5. Aprovació règim de control intern simplificat
  6. Precs i preguntes
Convocatòria en pdf