Agenda d'activitats

01-03-18 a 01-04-18

Actes programats pel mes de Març de 2018

DIUMENGE, 4 DE MARÇ


*A les 10h., al costat de les piscines, Tirada de bitlles entre els clubs El Palau d’Anglesola i Golmés.
*Al migdia, “Trobada de cassolaires de tros” a l’exterior del pavelló (programa a part).


DIJOUS, 8 DE MARÇ


A les 19h., a la sala d’actes del local sociocultural, xerrada titulada “L’ART DE MENJAR” a càrrec de la infermera i psicòloga ANNABEL VIDAL, del centre de nutrició i dietètica VICTUS de les Borges Blanques (organitzada per l’Associació de dones).


DISSABTE, 10 DE MARÇ


A les 16:30h., al local de la Penya del Barça, sessió de cinefòrum. Al finalitzar la projecció se celebrarà el dia de la Dona Treballadora (organitza l’Associació de dones).


DIMARTS, 13 DE MARÇ


A les 20:15h, a la sala d’actes del local sociocultural, xerrada sobre “EL CAMÍ IGNASIÀ: què és, d’on ve, on va …” a càrrec del P. JOSEP LLUÍS IRIBERRI, Director Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià.


DIJOUS, 15 DE MARÇ


De les 10 a les 12h i de les 16:30 a les 18:30h, a la Llar de jubilats, inscripcions per anar el dimecres dia 28 de març a visitar els murals de Penelles i a menjar LA MONA al Restaurant “2007” de la Fuliola. PREU: 9 €


DIUMENGE, 18 DE MARÇ


*A les 10h., al costat de les piscines, Tirada de bitlles entre els clubs El Palau d’Anglesola i Anglesola.
*A les 17h., a la Sala d’actes del local sociocultural, sessió de cinema amb la pel·lícula “Jesucristo Superstar” (organitzada per la Llar de jubilats).


DISSABTE, 24 DE MARÇ


A les 16:30h., a la biblioteca, reunió del Grup de Lectura (organitza l’Associació de dones).


DIMECRES, 28 DE MARÇ


A les 16h., des de la parada de l’autocar, sortida a visitar els MURALS de Penelles (a les 16:30h) i seguidament a MENJAR LA MONA al restaurant “2007” de La Fuliola. Si algú hi vol anar amb cotxe particular ho ha de fer constar quan s’inscrigui (organitza la Llar de jubilats).
L’AJUNTAMENT INFORMA - Març 2018


S’han adjudicat les obres per a condicionar el porxo del pavelló poliesportiu


L’equip de govern de l’Ajuntament ha aprovat les obres per adequar el porxo d’entrada del pavelló poliesportiu, ja que l’existent presenta deficiències. D’aquesta manera, es millora la zona d’accés al Poliesportiu Municipal tant en la seva estètica com en l’aspecte de la seguretat.


A aquests efectes, la Junta de Govern va adjudicar a l’empresa Servi-tres Castellserà SL el contracte de l’obra titulada “Adequació porxo pavelló”, mitjançant un contracte menor d’obres, per raó de la quantia. El preu del contracte adjudicat importa la quantitat total de 20.380 €, IVA inclòs. Aquesta despesa anirà a càrrec del pressupost de despeses vigent.


Aquestes actuacions s’emmarquen dins la millora general del pavelló municipal, del qual en la passada legislatura ja es van arranjar la teulada, l’escenari i el bany adaptat, a més de millorar la seguretat general de la instal·lació. L’equip de govern també té previst instal·lar un sistema de refrigeració al pavelló, i a aquests efectes ja ha previst una partida al pressupost ordinari de l’Ajuntament per aquest exercici.


Ha finalitzat la primera fase de les obres d’ampliació del cementiri municipal


L’equip de govern de l’Ajuntament ha aprovat la certificació de final d’obra de la primera fase de l’ampliació del cementiri municipal, un cop s’han dut a terme les actuacions de la Fase I del Projecte titulat “Ampliació cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”.


A principis de setembre, l’equip de govern de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en aquest projecte mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, i al qual s’hi van presentar tres empreses del sector de la construcció. El contracte d’obres es va adjudicar a l’empresa GARROFÉ SAU per un import de 150.283 €, IVA inclòs, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, ja que va ser l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament. La Junta de Govern va assignar la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.


La fase que ara ha finalitzat ha consistit en la construcció d’una tanca perimetral amb xapa tipus “corten” per donar-li una estètica més moderna, així com el traçat interior de carrers, la xarxa de desguàs, i els espais enjardinats. Aquestes actuacions han suposat l’addició de més de 2.000 m2 de recinte tancat, que comunica directament amb el recinte actual. Igualment, s’ha condicionat un espai d’aparcament d’uns 1.800 m2 davant del nou recinte. Com a millores incloses a l’oferta, l’empresa guanyadora del concurs ha dut a terme l’enjardinament i la instal·lació de reg. Igualment, es va ampliar la garantia de les obres a quatre anys.


La segona fase, que començarà tot seguit, suposarà la construcció de 94 nínxols nous. Aquesta és una actuació molt necessària ja que no quedaven nínxols disponibles en el recinte actual.


L’ampliació de l’actual cementiri es duu a terme amb càrrec als pressupostos municipals vigents. És una de les actuacions més importants que tenia projectades l’actual equip de govern, ja que estava dins el programa del grup municipal de CiU. El nou recinte s’ha construït en una finca confrontant situada al costat nord-oest del cementiri actual, la qual va ser adquirida per la corporació municipal al final de la passada legislatura.


                     Informa l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.