Agenda d'activitats

06-09-20 a 12-09-20

1r torneig mixte de futbol 7 al Palau d'Anglesola

Data: primera setmana de setembre de 2020

Organitza: CPA (Consell de Participació Adolescent del Palau d'Anglesola)

 

Bases i normativa