Actualitat online

Subvenció per part de la Diputació de Lleida

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola us informa que,


La Diputació de Lleida ha concedit una subvenció de 5.418 euros per a la realització de l’actuació titulada: Arranjament camins municipals 2017”, emmarcada dins del Pla de manteniment de Camins de titularitat municipal per a l’anualitat 2017.