Actualitat online

Subvenció del Pla d'Arrendament i Subministraments de la Diputació de Lleida

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola informa que la Diputació de Lleida ha concedit a l’Ajuntament una subvenció d’un import de 7.551,33 euros, inclosa dins del Pla d’Arrendaments i Subministraments, anualitat 2019, destinada a fer front a part de les despeses ocasionades pel consum de subministrament elèctric a Casa de la Vila i el Local Sociocultural.